Retslære 2023, September

Sådan Skriver Du Et Krav Mod Et Forsikringsselskab

Sådan Skriver Du Et Krav Mod Et Forsikringsselskab

For at skrive et krav skal du have en klar idé om, hvad det er. Et krav er et skriftligt krav om erstatning for skade som følge af en forsikret begivenhed. Formålet med kravet er en fredelig løsning af det eksisterende problem før retssagen

Sådan Indgiver Du Et Forsikringskrav

Sådan Indgiver Du Et Forsikringskrav

Der er ofte tidspunkter i livet, hvor et forsikringsselskab ulovligt forsinker eller reducerer forsikringsbetalinger. Eller måske nægte at betale penge helt. I dette tilfælde er der intet andet valg end at indgive et krav mod hende og bevise sin sag i retten

Sådan Indgiver Du Et Krav Til Et Forsikringsselskab

Sådan Indgiver Du Et Krav Til Et Forsikringsselskab

Et krav til et forsikringsselskab er et dokumenteret krav fra forsikringstageren om erstatning for skader forvoldt i en forsikret begivenhed. Ejendomsforsikringskontrakten indeholder alle reglerne vedrørende proceduren for indgivelse og opfyldelse af krav, men ikke mange mennesker ved, hvordan de skal handle i sådanne situationer, og hvordan de korrekt formaliserer deres krav

Sådan Returneres Bilen Til Forhandleren

Sådan Returneres Bilen Til Forhandleren

Loven om beskyttelse af forbrugerrettigheder fastsætter sælgers ansvar for de solgte varer af lav kvalitet, og køberen kan bruge et antal værktøjer til en skruppelløs sælger (forhandler). Instruktioner Trin 1 Læs købsaftalen omhyggeligt, inden du starter processen med at returnere køretøjet til forhandleren, da denne procedure kræver god grund

Sådan Sælges En Bil Med Et Billån I

Sådan Sælges En Bil Med Et Billån I

Bankerne modtager en god procentdel af overskuddet fra billån til borgere, men bilejere skal betale et bestemt beløb hver måned for deres nyligt købte bil. Jo længere lånetiden er, jo lavere er det månedlige betalingsbeløb, men disse forpligtelser trækker i mange år

Sådan Får Du Dine Rettigheder Tilbage Inden Retssagen

Sådan Får Du Dine Rettigheder Tilbage Inden Retssagen

For mange bilister er tilbagekaldelse af kørekort en meget ubehagelig situation, især for dem, der har brug for en bil til arbejde eller for at sikre et behageligt liv for sig selv og deres kære. Fratagelse af kørekort kan ikke kun forekomme på grund af overtrædelse af trafikreglerne, men også på grund af den forholdsvis hyppige tilladelse fra trafikpolitibetjente

Sådan Afhenter Du En Licens Inden Fratagelse I

Sådan Afhenter Du En Licens Inden Fratagelse I

Hvis du falder inden for den kategori af personer, der fratages deres rettigheder, skal du ikke gå i panik med det samme. Du har mulighed for ret til at vende tilbage. Blandt andet betyder det faktum, at en politibetjent har trukket dine rettigheder tilbage, ikke at de er blevet frataget

Sådan Får Du Dine Rettigheder Tilbage I Henhold Til Loven I

Sådan Får Du Dine Rettigheder Tilbage I Henhold Til Loven I

Hvis chaufføren overtræder trafikreglerne, har inspektøren ret til at fjerne kørekortet i nogle tilfælde i henhold til loven. Med en kompetent tilgang og viden om Den Russiske Føderations retsplejelov og Den Russiske Føderations kode for administrative lovovertrædelser er det muligt at returnere certifikatet

Hvad Skal Jeg Gøre, Hvis Føreren Forlader Ulykkesstedet

Hvad Skal Jeg Gøre, Hvis Føreren Forlader Ulykkesstedet

Enhver bilulykke er stressende for alle involverede. Det sker ofte, at en person under indflydelse af følelser og frygt mister kontrol over sig selv og begår udslæt. I en sådan situation forlader nogle chauffører ulykkesstedet, men hvor længe kan de skjule sig?

Nye Regler For Registrering Af En Ulykke

Nye Regler For Registrering Af En Ulykke

Fra 1. juli 2015 træder ændringer i vejreglerne i kraft for chaufførers handlinger i tilfælde af en trafikulykke. Loven giver mulighed for at forlade et ulykkessted uden negative følger for føreren. Førers første handling ændres ikke

Sådan Udfyldes En Ansøgning Om Afregistrering

Sådan Udfyldes En Ansøgning Om Afregistrering

En ansøgning om fjernelse af et køretøj fra registret udfyldes i den foreskrevne form på en godkendt formular. Ejeren udfylder kun forsiden af ansøgningen, bagsiden af formularen udfyldes af trafikpolitiets inspektør. Er det nødvendigt Modtagelse af betaling af statsafgift, køretøjsinspektionsattest, køretøjets registreringsskilt, køretøjsregistreringscertifikat, identitetsdokument, registreringsdokument eller teknisk pas til køretøjet Instruktioner Tr

Hvilke Dokumenter Er Nødvendige For At Registrere En Bil Hos Trafikpolitiet

Hvilke Dokumenter Er Nødvendige For At Registrere En Bil Hos Trafikpolitiet

Desværre har russisk lovgivning ændret sig mere end én gang med hensyn til registrering af biler hos trafikpolitiet. Og dette forårsagede selvfølgelig en vis forvirring. Selv erfarne bilister, der har solgt og købt biler mere end en gang, ved for eksempel ofte ikke, hvilke dokumenter der kræves for at registrere en bil hos trafikpolitiet på et givet tidspunkt

Sådan Beregnes Toldafgiften Ved Import Af En Bil Fra Udlandet

Sådan Beregnes Toldafgiften Ved Import Af En Bil Fra Udlandet

Når du køber en bil i udlandet, kan det vise sig, at told vil gøre et sådant køb urentabelt. Derfor er det nødvendigt at beregne tolden, før du rejser til udlandet for at købe en bil til en god pris. Forskellen i takster for "

Sådan Udfyldes En Selvangivelse, Når Du Sælger En Bil

Sådan Udfyldes En Selvangivelse, Når Du Sælger En Bil

I den russiske føderations skattekode er der en lov, der siger, at "enkeltpersoners indkomst fra salg af ejendom inklusive en bil" beskattes. Ejeren, der har gennemført transaktionen til salg af sin personlige bil, er forpligtet til at indsende en indkomsterklæring

Sådan Udfyldes 3-NDFL Fra Bilsalg

Sådan Udfyldes 3-NDFL Fra Bilsalg

Artikel 209 i den russiske føderations skattekode definerer klart alle skatteydere - enkeltpersoner, der er underlagt beskatning. Satsen for den primære personlige indkomstskat (PIT) er strengt defineret - 13%, i nogle tilfælde - 9, 15, 30, 35 (%)

Sådan Udarbejdes En Arv Til En Bil I

Sådan Udarbejdes En Arv Til En Bil I

Det er muligt at blive arving i overensstemmelse med artikel i Den Russiske Føderations civile kode nr. 146-dated3 dateret 26.11.01 og nye introduktioner af del 3 dateret 1.03.02. Al arv, der er tilbage efter testatorens død, er underlagt opdeling, dette fremgår af artikel 1116 i Den Russiske Føderations civilret

Sådan Indgives Personlig Indkomstskat, Hvis Bilen Sælges

Sådan Indgives Personlig Indkomstskat, Hvis Bilen Sælges

Et stykke tid efter, at bilen blev solgt, modtager den tidligere ejer et brev fra skattekontoret, der minder ham om, at han skal indsende en personlig selvangivelse for det år, hvor salget blev gennemført. Proceduren er ret enkel, det er meget muligt at udarbejde denne erklæring selv uden at bruge formidlere

Sådan Tegner Du En Arv Til En Bil

Sådan Tegner Du En Arv Til En Bil

Enhver ejendom kan arves enten ved testamente eller ved lov. Normalt tager arveprocessen meget tid og kræver en vis juridisk viden. Er det nødvendigt dødscertifikat; dokumenter, der bekræfter forholdet til den afdøde et uddrag fra husbogen, der bekræfter, at den afdøde boede i dette særlige område

Sådan Udarbejder Du Dokumenter, Når Du Køber En Bil

Sådan Udarbejder Du Dokumenter, Når Du Køber En Bil

Når du køber en bil, er det meget vigtigt at udarbejde købs- og salgsdokumenter korrekt. Der er flere muligheder for checkout med deres egne fordele og ulemper. Uanset hvor og hvordan du købte bilen, skal den dog registreres hos trafikpolitiet

Sådan Udarbejder Du Dokumenter Til En Bil

Sådan Udarbejder Du Dokumenter Til En Bil

Hvis du køber en bil hos en bilforhandler, vil du sandsynligvis blive tilbudt at hjælpe med registreringen mod et gebyr. Men du kan udarbejde de nødvendige dokumenter alene ved at kontakte MREO-trafikpolitiet, der er ansvarlig for det område, hvor du er registreret på bopælsstedet

Sådan Udskiftes Dit Kørekort, Når Du ændrer Dit Efternavn

Sådan Udskiftes Dit Kørekort, Når Du ændrer Dit Efternavn

Den 5. november 2014 blev der indført en ny lov, der forpligter sig til at erstatte kørekortet, når man ændrer efternavnet. Perioden fastlagt for disse handlinger er 10 dage. I tilfælde af utilsigtet udskiftning af kørekort leveres sanktioner i størrelsen 5

Sådan Ansøger Du Om Sponsorering

Sådan Ansøger Du Om Sponsorering

Iværksættere giver ofte sponsorering til nogle organisationer og tager sig af deres image. Hvordan registreres modtagelsen af sponsorat korrekt for ikke at komme i en ubehagelig situation med skattekontoret? Instruktioner Trin 1 Lav en sponsoraftale i to eksemplarer, svarende i form til donationsaftalen

Hvor Skal Man Hen, Hvis Reservoiret Er Forurenet

Hvor Skal Man Hen, Hvis Reservoiret Er Forurenet

Forurening af vandområder er et alvorligt problem, som enhver omsorgsfuld indbygger i Rusland kan hjælpe med at klare. Der er flere strukturer, du kan kontakte, hvis du bemærker, at et forretnings- eller havebrugspartnerskab ikke overholder miljølovene

Sådan Registreres En Offentlig Fond

Sådan Registreres En Offentlig Fond

Hvis du beslutter at registrere et offentligt fundament, skal du forstå, at det er en offentlig forening og en af de typer nonprofitorganisationer. Dets aktiviteter vil således blive reguleret af den føderale lov "om ikke-kommercielle organisationer"

Hvordan Man Skriver En Erklæring Til Politiet

Hvordan Man Skriver En Erklæring Til Politiet

Ingen er immune over for ulovlige handlinger fra kriminelle, og hvis du står over for en sådan uretfærdighed, så er det første, du skal gøre, at gå til nærmeste politistation og skrive en erklæring. Ifølge russisk lov skal en erklæring accepteres på enhver politistation, men hvis du går til den nærmeste afdeling til hændelsen, kan dette betydeligt forenkle og fremskynde søgningen efter skurken

Hvordan Man Skriver Og Indgiver En Kollektiv Klage Over Naboer Korrekt

Hvordan Man Skriver Og Indgiver En Kollektiv Klage Over Naboer Korrekt

Det er sædvanligt at være venner med naboer, fordi de, som slægtninge, ikke vælges. Nogle gange kan de opføre sig forkert, for eksempel forstyrre andres fred. Og hvis sagen er isoleret, kan du stadig behandle dette med forståelse. Men hvad hvis dette sker systematisk?

Hvor Skal Man Klage Over Distriktet

Hvor Skal Man Klage Over Distriktet

En distriktsofficer skal i overensstemmelse med sine officielle pligter beskytte rettighederne for borgere, der bor på territoriet under hans jurisdiktion. Men meget ofte er borgere utilfredse med deres distriktspolitimands arbejde, både hvad angår overskridelse af officielle beføjelser og med hensyn til hans passivitet

Hvornår Kan Du Hente En Erklæring Fra Politiet

Hvornår Kan Du Hente En Erklæring Fra Politiet

Det er umuligt at tage en erklæring om den begåede lovovertrædelse fra politiet, men i en række tilfælde har ansøgeren en chance for at afvise straffesagen på grund af parternes forsoning. Enhver borger, der har lidt under en uretmæssig handling, kan henvende sig til politiet

Hvad Er Det Rigtige For

Hvad Er Det Rigtige For

Lov er et sæt love og regler, der styrer samfundets liv. For at besvare dette spørgsmål, hvorfor har en person brug for det, er det værd at stille et andet spørgsmål: hvad er trafiklys til? Og enhver fornuftig person (især hvis han er bosiddende i en stor by) vil med tillid svare:

Hvorfor Det Er Vigtigt At Adlyde Lovene

Hvorfor Det Er Vigtigt At Adlyde Lovene

I dag viser medierne og bogpublikationer os ofte frygtløse kriminelle, der spytter på nogen love. Mange mennesker hævder, at eksisterende love ikke svarer til vor tids realiteter, så de bør ikke følges. Lad mig med det samme skuffe dig, selv heltene overholder de etablerede love

Hvordan Man Skriver En Politirapport Om Tyveri

Hvordan Man Skriver En Politirapport Om Tyveri

En erklæring til politiet er en skriftlig eller mundtlig appel fra en borger, som indeholder en besked om en forestående eller begået forbrydelse for at beskytte hans krænkede rettigheder, fange kriminelle og kompensere for materiel og moralsk skade forårsaget af forbrydelsen

Sådan Får Du Et Certifikat Uden Strafferegister

Sådan Får Du Et Certifikat Uden Strafferegister

Der kan kræves et certifikat for ingen strafferegister, når man ansøger om et job, når man får en opholdstilladelse, en våbentilladelse eller ved adoption af børn. Ministeriet for indre anliggender er ansvarlig for dets udstedelse. Er det nødvendigt - pas og kopier af alle udfyldte sider - scannet pas - en ansøgning om levering af et certifikat for tilstedeværelse (fravær) af en kriminel journal

Hvad Er Narkotikaloven

Hvad Er Narkotikaloven

Den vigtigste normative handling, der fastlægger begrænsninger relateret til brug og cirkulation af stoffer i Den Russiske Føderation, er den føderale lov "om narkotiske stoffer og psykotrope stoffer". Denne lov indeholder normer, der afspejler detaljerne i statlig regulering af narkotikaproduktion og handel med Rusland

Hvad Er Forskellen Mellem Tyveri, Tyveri Og Røveri

Hvad Er Forskellen Mellem Tyveri, Tyveri Og Røveri

Tyveri er et filistisk begreb, der ikke har noget at gøre med den accepterede juridiske terminologi. Tyveri indebærer tyveri af ejendom. Tværtimod har tyveri og røveri en klar juridisk definition, betragtes som forbrydelser og er en del af straffeloven

Sådan Starter Du Et Garagesamarbejde

Sådan Starter Du Et Garagesamarbejde

Spørgsmålet om opbevaring af en bil i en storby er ret akut. En af måderne til at løse dette problem på en organiseret måde er at oprette et garagebyggende andelsselskab (GSK). Sammenlignet med andre typer almennyttige foreninger af borgere har organisationen af GSK sine egne karakteristika, som skal tages i betragtning selv i planlægningsfasen for det fremtidige andelsselskabs aktiviteter

Sådan Legaliseres En Garage

Sådan Legaliseres En Garage

Som du ved, er mange byggede garager samarbejdsvillige, det vil sige de er placeret i garagebygningskooperativer (GSK), og dette er den billigste metode til at bygge en garage. Men på samme tid er denne garage ikke din ejendom set fra et juridisk synspunkt, og du sælger dit medlemskab i et andelsselskab, ikke en garage, når du videresælger

Sådan Skriver Du Et Brev Til IFTS

Sådan Skriver Du Et Brev Til IFTS

Kommunikation med skattevæsenet indebærer ofte en direkte appel til inspektoratet, der betjener en bestemt skatteyder. Men ikke alle finder det praktisk at lede efter det ønskede kontor og vente i køen til en forklaring med inspektøren. I dette tilfælde kan du diskutere det spørgsmål, du er interesseret i, ved at kontakte IFTS med et brev, som uden tvivl vil blive overvejet af skattevæsenet og garanterer et hurtigt svar på din anmodning i overensstemmelse med de etablerede regl

Sådan Får Du Kirgisisk Statsborgerskab For En Statsborger I Den Russiske Føderation

Sådan Får Du Kirgisisk Statsborgerskab For En Statsborger I Den Russiske Føderation

Der er en gensidig aftale mellem Den Russiske Føderation og Republikken Kirgisistan om, at borgere i disse stater kan have dobbelt statsborgerskab - både russisk og kirgisisk. Instruktioner Trin 1 Aftalen mellem Rusland og Kirgisistan forenkler i høj grad proceduren for at opnå et andet statsborgerskab

Sådan Får Du Russisk Statsborgerskab

Sådan Får Du Russisk Statsborgerskab

En person med russisk statsborgerskab har en række fordele i forhold til gæster på sit lands territorium. Russisk lovgivning giver mulighed for dobbelt statsborgerskab. Derfor kan enhver udenlandsk statsborger, der beslutter at opnå russisk statsborgerskab, gøre dette på den rette måde og underlagt alle etablerede regler

Sådan Kontakter Du Det Offentlige Kammer

Sådan Kontakter Du Det Offentlige Kammer

Den Russiske Føderations offentlige afdeling kontrollerer de statslige myndigheders aktiviteter og beskytter landets borgere og sikrer overholdelse af deres rettigheder og friheder. I dag er denne forenings aktiviteter ikke længere begrænset til at arbejde med statslige strukturer, udvide og flytte ind i regioner, hvor der allerede er oprettet 63 divisioner